Samverkan för att utveckla testmiljöer i Värmland

Testbäddar möjliggör för företag och innovatörer att snabbt testa nya idéer och ta fram nya prototyper. I Värmland finns ett nätverk med aktörer som ansvarar för testbäddar och nätverket samordnas av Paper Province.

Paper Province driver testbäddsnätverket där testbäddar från Värmland deltar. Nätverket ska synliggöra de enskilda testbäddarnas erbjudande men även samla regionens erbjudande att snabba på innovationer inom skoglig bioekonomi.

Testbädd är en miljö där företag och innovatörer kan testa nya idéer praktiskt redan under utvecklingsfasen. Till exempel för att prova och demonstrera nya processer och lösningar eller tillverka prototyper. Läs mer om testbäddarna här.

Image

Peter Edberg

Projektledare och teamledare


+46 (0)73 061 75 17
peter.edberg@paperprovince.com