Vi hittar framtida lösningar på miljöproblem

Genom att använda skogsråvaror i tillverkning av nya produkter gör vi en insats för världen. Miljö- och energimötet är ett utmärkt tillfälle att diskutera framtida lösningar tillsammans med branschkolleger.

Miljö- och energiområdet utvecklas hela tiden och det gäller att hänga med. På våra Miljö- och energimöten får du, via inspirerande och lärorika föreläsningar, information om spännande case och aktuella lagar. Här finns även goda möjligheter att nätverka och knyta kontakter.

Skogen hjälper miljön

Bland träd och grenar finns nyckeln till att rädda miljön. Vår uppgift är att ta vara på de möjligheter som finns. Mer kunskap behövs – även inom vår bransch. Välkommen att delta i ett samarbete som hjälper oss alla.