Kompetensnätverk

Kompetensförsörjning är ett viktigt område för Paper Province medlemsföretag och något vi måste jobba med tillsammans. Därför har vi skapat ett forum där vi kan träffas och diskutera gemensamma frågor kring kompetens.

I kompetensnätverket diskuterar vi gemensamma frågor och gör gemensamm aktiviteter för att attrahera, behålla och utveckla kompetens. Det är nätverkets medlemmar som styr vilka frågor som ska diskuteras och hur ofta vi ska ses. Vill du delta? Då ska du kontakta Kristine Seger på k.seger@paperprovince.com.

Image

Kristine Seger

Controller & Koordinator Framtidens Kompetens

+46 (0)70 586 77 80

k.seger@paperprovince.com