Kompetensnätverk

Kompetensförsörjning är ett viktigt område för Paper Province medlemsföretag och något vi måste jobba med tillsammans. Därför har vi skapat ett forum där vi kan träffas och diskutera gemensamma frågor kring kompetens.

I kompetensnätverket diskuterar vi gemensamma frågor och gör aktiviteter för att attrahera, behålla och utveckla kompetens. Det är nätverkets medlemmar som styr vilka frågor som ska diskuteras och hur ofta vi ska ses. Vill du delta? Då ska du kontakta Elin Appel.

Image

Elin Appel

Projektledare

+46 (0)72 556 66 97

elin.appel@paperprovince.com