Kommunikatörsnätverk

Det finns ett behov bland de som jobbar professionellt med kommunikation bland våra medlemmar att utbyta idéer och erfarenheter. Därför finns Paper Province kommunikatörsnätverk.

I nätverket ingår kommunikatörer från såväl ledande industrier i branschen till mellanstora leverantörer av produkter och tjänster.

Nätverket är ett forum för att utbyta inspiration, idéer, kunskap och erfarenheter med koppling till kommunikation som profession. I nätverket fungerar vi som varandras bollplank i kommunikationsfrågor som rör vår bransch. Målet är samverkan för att öka branschens och regionens attraktionskraft.

Vill du delta? Kontakta Annica Åman på e-post annica.aman@paperprovince.com.

Image

Annica Åman

Kommunikationsansvarig

+46 (0)70-250 94 43

annica.aman@paperprovince.com