Nationella Skogsprogrammet tog Bucht till Paper Province

Idag har Paper Province haft besök av landsbygdsministern Sven-Erik Bucht som leder arbetet med det nationella skogsprogrammet. Det vill säga framtagandet av en långsiktig skogsstrategi som främjar utvecklingen av en bioekonomi och tillvaratar skogens fulla potential. Det blev ett informativt och givande möte. 
Dagens besök var en del i landsbygdsminister Buchts arbete med att ta fram ett nationellt skogsprogram för att skapa en långsiktig skogsstrategi. Med tanke på skogens potential, inte bara för Värmland utan också för landet, när det kommer till tillväxt och de globala miljömålen har ett sådant program stor vikt. Hur skogen används och kommer att användas är av avgörande betydelse. I det sammanhanget kändes det extra värdefullt att få presentera Paper Province, medlemmarna, innovationerna och arbetet mot att bli en storskalig demostrator inom skoglig bioekonomi. Förhoppningen är att vara med och bidra till regeringens framtida arbete.
Under mötet gav Maria Hollander, vd på Paper Province, en övergripande bild av klustret, dess framgångar, hinder och möjligheter. Fokus låg främst på verksamheten och hur den förändrats och arbetat sedan Vinnväxt-vinsten 2013.
– Finansieringen som Vinnväxt gav har tagit klustret till en ny nivå. Det ger oss möjlighet att arbeta mer strategiskt och långsiktigt, underströk hon.
Då fokus nu är skoglig bioekonomi är föreningen öppen för alla aktörer som arbetar i skogens värdekedjor.
Maria Hollander berättade också om innovationer och hur Paper Province stödjer dem, om forskningens vikt i utvecklingen, om samverkan och nätverkandets möjligheter och vilka effekter det givit. Hon berättade om medlemsföretagen, deras betydelse i länet och för landet, samt om drivet att utvecklas till en föregångare inom bioekonomi.
– Jag måste säga att det är en rejäl kraftsamling man gör här. Här förenar man den traditionella näringen med det innovativa näringslivet. Det är imponerande, sade Bucht.

Bioekonomi och infrastruktur

Bucht fick även möjlighet att träffa representanter från Valmet, BillerudKorsnäs, Region Värmland och Drinor. Regionstyrelsens ordförande, Thomas Riste, var en av dagens talare. Han lyfte bland annat Region Värmlands samarbete med Paper Province och underströk att klusterverksamhet är viktigt för länet.
– Genom samarbetet vi har med Paper Province kan Värmland bli en storskalig demonstrator för bioekonomi. Vår förhoppning är att regeringen pekar ut bioekonomi som ett prioriteringsområde, sade han.
Maria Hollander underströk samtidigt vikten av finansiering för att kunna fortsätta att utvecklas.
– Vi har kompetensen, nätverken och innovationerna, det vi behöver är kapital, framförallt riskkapital.
Vikten av infrastruktur togs även upp av både Fredrik Turzik, BillerudKorsnäs Gruvön, och Erik Kornfeld, Valmet, Tillsammans med Riste lyfte de vikten av fungerande slussar i Göta älv och fick gehör. Bucht ville veta vad som behövde åtgärdas och till när.
– Jag tror att den enda lösningen är att bygga nya slussar och det innan 2030.Det skulle ta ca tio år så arbetet behöver börja snart. Det här är vår stora utmaning, sade Riste.
Förhoppningen är nu att dagens möte ska tillföra något positivt för skoglig bioekonomi, klustret och näringslivet i Värmland.

buchtbesök-10 buchtbesök-8 buchtbesök-7buchtbesök-6 buchtbesök-5 buchtbesök-4 buchtbesök-3 buchtbesök