Nationell kraftsamling kring industriell symbios

Paper Province deltog nyligen på en kraftsamling för industriell symbios. Företag, akademi och offentlig sektor från stora delar av landet samlades på Sotenäs Symbioscentrum i Kungshamn för att diskutera hur industriell symbios kan fortsätta utvecklas på både lokal och nationell nivå.

Under två dagar i mitten av september träffades svenska aktörer som arbetar med industriell symbios. Det var initiativet för industriell symbios, SIUS, som leds av Linköpings universitet som tillsammans med Sotenäs Symbioscentrum bjöd in till en kraftsamling. Evenemanget hölls i Kungshamn där Sotenäs Symbioscentrum har sitt säte. Syftet var att fortsätta arbetet med att mobilisera ett nationellt resurscenter samt att stödja utvecklingen av industriell symbios på lokal nivå.

– Det var två spännande dagar med många givande samtal och studiebesök, säger Magnus Persson, innovationsrådgivare på Paper Province som tillsammans med Dag Hallén från Region Värmland deltog på kraftsamlingen.