Närmare 14 miljarder har investerats i skogsindustrin i år

De senaste fyra åren har drygt 40 miljarder kronor inviterats i skogsindustrin. 2017 stod den för 23 procent av Sveriges industriella investeringar, motsvarande 16,4 miljarder. I år beräknas skogsindustriernas investeringar uppstiga till 13,9 miljarder.

Vår svenska skogsindustri går bra, med stigande exportvärde och höga priser. Både enskilda företag och branschorganisationen Skogsindustrierna vittnar om ökad produktion och leverans av papper och massa. Efterfrågan av förpackningsmaterial och sågade trävaror går lika så stadigt uppåt. Dessutom ligger skogsindustrins investeringar på rekordhöga nivåer. Enbart de senaste fyra åren har närmare 40 miljarder kronor inviterats i att öka produktionen av massa och kartong, samt på nya såglinjer och anläggningar för tillverkning av korslimmat trä för industriellt träbyggande. Detta och med kan man läsa om i Sveaskogs pressmeddelande.

Miljardinvesteringar i skogsindustrin

Satsningarna inom vår skogliga bioekonomi är många. Det är dock tre som utmärker sig de sista åren. Bland annat håller Paper Province medlemsföretag BillerudKorsnäs Gruvön på att bygga sin nya kartongmaskin, en investering motsvarande nästan sju miljarder.

Snäppet större är investeringen på Östrands massabruk utanför Sundsvall. Där satsar man åtta miljarder, en av Sveriges största investeringar genom tiderna, på en utbyggnad som fördubblar kapaciteten och gör Östrand till störst i världen på blekt barrsulfatmassa.

Den tredje investeringen är Södra Cells på fyra miljarder. Satsningen ska öka kapaciteten på sulfatmassabruket i Värö från dagens 425 000 ton till 700  000 ton per år.