Munksjö Aspa Bruk köper reningsteknik av CleanFlow

Munksjö Aspa Bruk AB köper den första fullskaleanläggningen för grönlutsfiltrering i världen. Den unika metoden är utvecklad av det värmländska företaget CleanFlow AB. Ordersumman uppgår till ett flertal miljoner. “Ordern från Munksjö Aspa Bruk är ett genombrott för oss och en bra plattform för vidare expansion”, säger Lennart Källén, vd för Cleanflow AB.

Det värmländska företaget CleanFlow AB har en patenterad metod för effektiv rening av grönlut, vilket höjer kapaciteten och minskar energi- och kemikalieåtgången inom massaindustrin. Metoden har testats vid Aspa Bruk utanför Askersund kontinuerligt under tre år. Tekniken har visat sig mycket framgångsrik och skapar helt partikelfri grönlut under reningsprocessen.
Fullskaleanläggningen vid Aspa Bruk har varit i full drift sedan maj 2013. Redan under det innevarande året tjänade Aspa Bruk flera miljoner kronor.
– Vi är mycket nöjda med resultaten som den nya processen uppvisar. Därför väljer vi nu att köpa anläggningen, vilken är den första fullskaleanläggningen för grönlutsfiltering i världen, säger Michael Berggren, produktionschef på Munksjö Aspa Bruk AB.

CleanFlow AB är ett innovationsföretag som utvecklar teknik för rening av lut i sulfatfabriker. Den patenterade reningsmetoden bygger på mikrofiltrering och har utvecklats i samarbete med KTH. Läs mer om CleanFlow…