Moelven flyttar gränser och sätter världsrekord

I mars invigdes väldens högsta träbyggnad, Mjøstårnet i Norge. Huset är 85,4 meter och har 18 våningar.

– Det är innovativt och visar att man kan göra det mesta av trä, säger Björn Johansson, vd, Moelven Skog.

Att bygga hus i trä är långt ifrån nytt, men att bygga höga hus av trä – det är nytt. För att lyckas har man använt sig av limträ och gedigen kunskap.

– Det är ingenjörs- och arkitektkompetens på hög nivå, säger Björn Johansson.

Fördelarna att bygga i trä är många. Bland annat kan användandet av trä i bärande konstruktioner minska utsläppen från materialproduktionen med upp till 85 procent. Dessutom binder träet koldioxid.

Med Mjøstårnet visar Moelven vilka möjligheter man har att utveckla det hållbara byggandet i framtiden.

– Vi flyttar gränser genom att bygga världens högsta trähus.

Men innovationerna slutar inte där. Moleven deltar just nu i ett innovationsprojekt för att möjliggöra 150 meter höga vindkraftverk i limträ.

Räknar med att växa

-Moelven Skog AB är en försörjningsorganisation för råvara till Molevens råvaruförbrukande industrier, framför allt för Molevens divisioner timber och wood.

Som helhet har Moelven cirka 3500 anställda och består av tre divisioner; timber, wood och bygg. Halva verksamheten finns i Norge, halva i Sverige.

– Moelvens utveckling är fantastisk. 2014 hade vi en omsättning på ungefär åtta miljarder, idag är den på ungefär 11 miljarder.

Även framtiden ser ljus ut.

– Vi kommer att växa kontrollerat, konstaterar Björn Johansson.

Vill vara en del i den gröna bioekonomin

Moelven Skog är nu medlemmar i Paper Province.

– Vi är en av de största aktörerna i Värmland och vill givetvis vara med och påverka bioekonomin. Vi är även med för nätverket och möjligheten till innovationsstöd, berättar Björn Johansson.

 

Image

Malin Hildén

Kommunikatör


+46 (0)70 219 08 98
malin.hilden@paperprovince.com