Medvind för Modvion

Det går bra för ett av Paper Province uppskalningsföretag, Göteborgsbaserade Modvion. Både Varberg Energi och Rabbalshede Kraft har inlett samarbeten med företaget.

Världens högsta träkonstruktion och mest miljövänliga vindkraftsenergi kan bli resultatet av den avsiktsförklaring som nyligen tecknades mellan Modvion och Varberg Energi. Även Rabbalshede Kraft i Töreboda har i dagarna skrivit på en avsiktsförklaring om tio modulära trätorn från Modvion i en kommande vindkraftspark i Töreboda kommun. Modvion är ett nytt teknik- och industridesignföretag som utvecklar vindkraftverk i modulform.

– Stål och betong är bra material på rätt plats, men laminerat trä ger våra torn samma styrka med lägre vikt, säger vd Otto Lundman om Modvions affärsidé.