Modvion får EU-miljoner för vindkraftstorn i trä

Modvion har beviljats 69 miljoner kronor i finansiering från EU-programmet EIC Accelerator. Pengarna ska bland annat användas för att bygga det första kommersiella vindkraftstornet i trät.

– Stödet från EU är ett tydligt kvitto på den enorma potentialen för vindkraftstorn i trä och hjälper oss att utveckla företaget i ännu snabbare takt. Nu är vi ett stort steg närmare att kunna erbjuda kommersiella klimatneutrala vindkraftstorn i trä, säger Otto Lundman, vd på Modvion AB, i ett pressmeddelande.

“Finansieringen är en kvalitetsstämpel”

Bakom finansieringen på 6,5 miljoner euro, motsvarande 69 miljoner kronor, står EIC Accelerator som är en del av det Europeiska innovationsrådets pilotprogram för banbrytande innovationer.

26 miljoner kronor utgörs av bidrag och 43 miljoner utgörs av kapitalinvesteringar som garanteras av Europeiska investeringsbanken.

Utlysningen var den tuffaste hittills inom EIC Accelerator. Av de 3 969 ansökningar som inkom beviljades 72 företag finansiering. Varav hälften erbjuder lösningar för att bromsa spridningen av coronaviruset och hälften för att bidra till EU:s återhämtningsplan och till att snabbt få igång ekonomin efter pandemin.

– Det är en kvalitetsstämpel att vi är ett av få utvalda bolag som beviljats bidrag i den stenhårda konkurrensen. Finansieringen skapar trygghet för oss, våra samarbetspartners och potentiella investerare. Nu kan vi fokusera på att anställa fler medarbetare, bygga en ny utvecklingsfabrik och på att bygga det första fullskaliga vindkraftstornet i trä, säger Otto Lundman.

Utvecklingsfabriken kommer att byggas i Modvions hemmatrakter -i Göteborgsområdet. Där ska även det första tornet i kommersiell skala byggas, ett drygt 100 meter högt torn avsett för Varberg Energi. Modvion har även skrivit under avsiktsförklaringar med Rabbalshede Kraft om tio torn, minst 150 meter höga.