Mjukvara tar vara på råtalloljan

Med hjälp av mjukvaran SoapEye APC kan värmländska företaget Celbypro erbjuda effektiv utvinning av råtallolja från massabruken. På BillerudKorsnäs Gruvön arbetar man sedan 2015 med produkten. – På det här sättet är vi med och bidrar till en ökad produktion av grönt drivmedel, säger Rikard Konradsson, driftingenjör på Gruvön.

Råtallolja framställs av såpa som i sin tur är en av restprodukterna vid massaframställning. Dock är såpan svår att avskilja från kokluten i cisternerna. Det problemet har Celbypro kommit till bukt med i och med styr- och mätsystemet SoapEye APC, en mjukvara som bland annat beräknar hur mycket såpa som finns i cisternerna.

Genom att separera såpa från lut i blandlutcisternerna kan SoapEye APC effektivisera processerna inom kemikalieåtervinning. 

– Problemet på sulfatmassakokerierna har alltid varit att du inte vet exakt vad du har i tanken.  Med vår teknik kan du faktiskt se hur mycket lut och skum respektive såpa du har i cisternen samt var de olika fraktionerna i tanken är belägna säger Håkan Lillsjö, Celbypro.

Patent inom EU

Han är en av fyra upphovsmän till företaget och har själv lång erfarenhet från pappers- och massaindustrin. Processen med att utveckla Celbypro började redan 2002 och sedan 2009 har de patent inom EU på sin mjukvara.

– Vår mätmetod bygger på densitet och vi säkerställer ett jämnt lutflöde, en stabil densitet och en jämn temperatur inom tankgården, mot indunstningen och råtalloljekokeriet säger Håkan Lillsjö.

“Ser många fördelar”

Rikard Konradsson är driftingenjör inom lut och ånga på BillerudKorsnäs Gruvön och han är nöjd med resultatet.

– Vi ser många fördelar. Såpan är av ondo i en indunstning och kan vi effektivt avskilja den är mycket vunnet. Tvättbehovet minskar och vi kan behålla en hög kapacitet, säger han.

Idag jobbar Gruvön med mjukvaran integrerad i hela processen. Att SoapEye APC automatiserar flödet och minskar behovet av tvättning är en del.  En annan viktig del är att mer effektivt kunna avskilja en större mängd såpa som kan processas till råtallolja.

– Talloljan är det gröna guldet idag. Dels är vi med och tar fram ett mer hållbart drivmedel, dels leder en ökad utvinning av tallolja till en större intäkt. Det är klart att det är viktigt för oss, säger Rikard Konradsson.

Text: Anna Tjäder