Missa inte att söka stöd för ditt hållbara plastprojekt

Det finns pengar att ansöka om för den som sysslar med att hitta nya lösningar för en hållbar användning av plast. Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 15 miljoner kronor.

Utlysningen är den andra i en serie av tre på samma tema. I Hållbar plast − steg 2 söks projekt som gjort någon typ av förstudie redan och är mogna för att ta ytterligare ett steg.

– Förstudien behöver inte vara gjord inom ramen för RE:Source men den ska visa på tydlig potential för den aktuella lösningen, säger Evalena Blomqvist, programchef för RE:Source.

Miljömässiga fördelar

Projekt som har möjlighet att beviljas pengar ska röra sig inom dessa områden:

  • säkerställa att plast används i tillämpningar där de ger miljömässiga fördelar jämfört med andra material.
  • öka återvinningen av plast.
  • eliminera läckage av plast eller additiver till ekosystemen.

Missa inte sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 28 januari 2020.

Läs mer här