Millcon utökar kapaciteten med 12 000 ton

I maj driftsätter Millcon en ny maskin för omrullning/trissning. Investeringen innebär en stor ökning av kapaciteten som förväntas uppgå till 52 000 ton. Med andra ord handlar det om en ökning av kapaciteten på 12 000 ton per år.

Millcon arbetar för att skapa flexibla, snabba och enkla konverteringsflöden för pappers- och förpackningsindustrin. Nu gör de en ny stor investering som kommer med stora möjligheter för företaget.

Den nya maskinen för omrullning/trissning kommer att öka kapaciteten med 12 000 ton om året, men gör även det även möjligt att växla upp till 86 000 ton per år.
– Genom denna investering skapas nya möjligheter att allokera mer kapacitet, förkorta ledtiderna och dessutom kommer vi kunna erbjuda utökad maxbredd inom vissa segment, skriver Millcon.