Mikael Damberg träffade medlemsföretag

I onsdags fick Paper Province, Valmet och Cellcomb möjlighet att träffa närings- och innovationsministern Mikael Damberg när han var på besök.
– Vi uppskattar att ministern kom på besök. Vi såg det som en chans att visa upp vad som är på gång inom skogsindustrin i regionen och att lyfta frågor som är viktiga för oss, säger Maria Hollander. 
Det var en fullspäckad dag för Mikael Damberg när han under gårdagen besökte Karlstad. Ett av stoppen var Valmet, där även Paper Province, Cellcomb, Region Värmland och flera politiker samlades.
Maria Hollander, vd på Paper Province, fick möjlighet att berätta om klustrets inriktning mot bioekonomi och Paper Province position och framtidsvision.
– Det var ett bra möte, konstaterar Maria Hollander.
Valmets vice president inom Tissue Sales, Jan Erikson, delande även med sig av information om företaget. Verksamheten på Lamberget i Karlstad är fokuserad på att utveckla, sälja, tillverka och serva tissuemakiner på en global marknad. Sedan 2004, då verksamheten hade en låg omsättningsnivå med stora problem, har omsättningen ökat med närmare 400 procent. Bakom framgången ligger självklart mycket arbete och många olika insatser men en viktig faktor har varit utvecklingen av företagets verksamhet. Erikson berättade att viktiga områden för att lyckas med detta har varit marknadsförning och etablering av nya kundkontakter på nya marknader i Asien, Sydamerika och mellersta östern etc. När marknaden ändrades fick man helt enkelt också göra det. Det innebar att man geografiskt inriktade sig på helt nya områden. Denna flexibilitet, tillsammans med företagets energi- och produktionsfokus har spelat en stor roll i framgången de senaste åren. Vidare har leveransen utökats till att i många fall omfatta hela tissuebruket. Nya tekniker med innovationer har tagits fram med fokus på tissue produktens egenskaper. Företaget har även arbetat mycket med personalen, kommunikation, motivation och omfattande förbättringsarbete.

ENKLARE PATENT FÖR SMÅFÖRETAG

Mikael Solberg från Cellcomb fick stå som representant för de små medlemsföretagen i Paper Province. Med drygt 20 anställda är det ett företag på frammarsch. Planerna för företaget är stora och kommer innebära en förhållandevis stor ökning av personal under året. Detta tack vare en smart produkt som har gjorts både miljövänligare och billigare än konkurrenternas motsvarighet. Något som säkert kommer få mycket uppmärksamhet i medierna framöver.
Förutom att lyfta produkten, dess fördelar och framtidsplanerna för den, passade Mikael Solberg på att lyfta frågan om patent.
– För ett litet företag blir något som patent jättesvårt och dyrt.
Solberg skickade därför med sig frågan om just detta problem till närings- och innovationsministern Mikael Damberg. Hoppet är att man på en högre nivå ska underlätta patentsökandet för de mindre företagen vars resurser är mer begränsade.

MER OM MIKAEL DAMBERG

Lars Mikael Damberg föddes 1971 i Solna. Han är sedan oktober 2014 närings- och innovationsminister och har varit riksdagsledamot för Stockholms län sedan riksdagsvalet 2002.