Mewab får stöd av Klimatklivet för biokol av slam

Mewab AB som förädlar restprodukter från industrin får 54,6 miljoner kronor från Klimatklivet, för att producera biokol som ska ersätta torv i jordprodukter. Mewab ska också införa en komposteringsmetod som minskar utsläppen av metangas och koldioxid.

Fördelarna med att använda biokol i jordprodukter är att det binder koldioxid under en längre tid och fungerar som en näringsreserv när det används som jordförbättring i jordbruket eller i parker, grönområden och trädgårdar. Dessutom minskar användningen av torv som annars ger utsläpp av växthusgaser.

– Det här är ett utmärkt exempel på hur kretsloppstänkande och klimatnytta går hand i hand. Istället för att industrislammet eldas upp eller hamnar på deponi så blir det biokol som binder koldioxid och förbättrar egenskaperna i jordförbättringsprodukter, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet i ett pressmeddelande.

Återför restprodukter till kretsloppet

Mewab, som är verksamt i Karlstad, tar idag emot 46 000 ton biomassa i form av slam från pappersindustrin i Värmland samt avloppsslam för att producera kompostmaterial. Med stöd av Klimatklivet ska de producera biokol av 20 000 ton av slammet och resten ska komposteras med en metod som förväntas minska utsläppen av metangas med 90 procent.

Läs hela nyheten här.

Läs mer om Mewab och deras medlemskap i Paper Province här.