Mer plast än fisk i havet 2050

Igår samlades närmare 80 personer på Elite Stadshotell för att delta under Papermakers night. Temat denna gång var Cirkulär ekonomi. Goda exempel på innovativa företag som anammat konceptet gavs och en bild av vart vi är på väg om inget görs åt den pågående resursförbrukningen lyftes. Det var en lärorik kväll med god middag, gott sällskap och bra musik.

“Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand i hand med resurseffektivet, med hjälp av förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller.” Så beskriver Tobias Jansson, från circulareconomy.se begreppet.

Under Papermakers night lade han fokus på att exemplifiera vad det faktiskt innebär i praktiken. Hur man på olika vis tar tillvara på avfall från en process för att sedan göra den till näring för en annan.

Bland annat berättade han REEP som raderar det som tryckts på papper så att det kan återanvändas. På så vis kan man minska förbrukningen av papper till den nivå att miljöavtrycket som företags pappersförbrukning har minskar upp till 90 procent.

Vigga är ett annat gott exempel på ett företag som anmanat cirkulär ekonomi i sin affärsidé. Det danska företaget erbjuder leasing av organiska barnkläder. När barnet växt ut sitt plagg skickas det tillbaka och ett nytt skickas hem. Ett plagg kan användas av upp till fem barn. Detta sparar på många resurser då slit och släng-beteendet minskar. Att tillverka en body till ett litet barn kräver till exempel 3 000 liter vatten, samma mängd som en person förbrukar under en hel månad. Visst är det tänkvärt!

Ett tredje exempel som Tobias lyfte var SnappCar. Ta Nederländerna som exempel, där finns det åtta miljoner bilar som i genomsnitt står oanvända 23 timmar om dygnet. Samtidigt finns det många som inte äger en bil med då och då är i behov av en. Dumt – eller hur! Detta är var SnappCar har snappat upp på. De sammanför bilägare och människor i behov av bil.
– Här är alla bilar potentiella hyrbilar, förklarar Tobias.
Detta koncept finns redan idag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Örebro.

Kvällens andra talare Kjell Johansson från Hydroware gav även exempel på hissar och dras livslängd. Fast med motsatt demonstration, det vill säga en produkt med förbättringspotential ur ett cirkulärt perspektiv.
– En fastighets uppskattade livslängd är 80 år.
Trots det tillverkas fastighetshissarna så att delar behöver börja bytas ut efter 20 år. Kjell menar att man bör se över de komponenter som används vid bygget. Att man bör tänka mer lungsiktigt och cirkulärt.

 

PMN april 2016 Tobias Jansson 2

Tobias Jansson, från circulareconomy.se lyfte bland annat goda exempel på innovativa företag vars produkter och koncept visar på vad cirkulär ekonomi faktiskt är i praktiken.

PMN april 2016 Kjell Johansson

Kjell Johansson, från Hydroware som tillverkar och säljer högteknologiska driv- och styrsystem för hydrauliska hissar, fanns på plats för att berätta om sina slutsatser och kunskaper inom cirkulär ekonomi samt om sitt fokusområde – hissar.

PMN april 2016 Magdalena Falcini Jensen

Magdalena Falcini Jensen var en av de 80 deltagarna. Under kvällen fick hon chans att berätta om sin bok Isvantar och cocktails – fem perspektiv på cancer.


En förändring måste ske

Verkligheten är att vi lever på lånade resurser. Detta var något som Kjell Johansson belyste.
– Det finns något som heter Overshoot day. Det är Världsnaturfonden som varje år räknar ut hur mycket av jordens resurser vi utnyttjar varje år. För 30 år sedan var vi i balans. Då konsumerade vi inte fler råvaror än vad vi hade. Att vi gör det nu är inte så svårt att förstå med tanke på allt slit och släng.

1986 inträffade Overshoot day den 31 december, 2014 var det den 19 augusti och 2015 var det den 13 augusti. Det innebär att vi för varje år som går lever på lånade resurser från framtiden.

Tänkvärt är även livsstilen vi har här i Sverige.
– Om alla skulle leva som vi gör i Sverige skulle vi varje år förbruka råvaror motsvarande tre jordklot, berättade Kjell.

Till detta hör att vi har en växande medelklass på jorden. Det innebär att större efterfrågan på råvaror, högre förbrukning och större avfallsflöde.
– Det sägs att om vi inte gör något så kommer det vara mer plast i havet än fisk vid 2050, berättade Tobias.

För att råda bot på detta behöver vi bli bättre på cirkulär ekonomi, det vill säga på att ta tillvara på vårat avfall genom att återvinna, hitta nya flöden och affärsmodeller för att skapa ett oändligt kretslopp som innebär att allt kan tas tillvara på.

PMN april 2016 publik 3 PMN april 2016 publik 2 PMN april 2016 publik 1 PMN april 2016 Maria PMN april 2016 2

För kvällens underhållning stod duon från gruppen Hela gänget; Gustaf Lagerwall och David Wigelius.