Mellanskog – Vi är inget skogsbolag

Hälften av all skog som växer i Sverige är privatägd. Och hälften av den, ägs av medlemmar i de stora skogsägarföreningarna. Mellanskog är en av de största med 26 000 medlemmar varav 4 000 bara i Värmland. Föreningen för sina medlemmars talan genom att bland annat jobba för så höga virkespriser som möjligt. Men även genom att påverka näringspolitiskt för att skapa bra villkor för privata skogsägare.

– Det kan vara svårt för en enskild skogsägare att påverka näringspolitiken, men tillsammans kan vi göra stor skillnad, säger Henrik Svensson, Mellanskogs virkesområdeschef för norra och södra Värmland. Vår uppgift är att företräda våra medlemmars intressen i debatten.
Mellanskog Värmland är en av Paper Province nyaste medlemmar. De har 20 anställda varav många fungerar som skogsinspektorer och har till uppgift att stödja och serva privata skogsägare, både medlemmar och leverantörer.

– Många tror att vi är ett skogsbolag, men det är vi inte. Inte i den bemärkelsen att vi köper och säljer virke, för det är inte det vi gör. Vi förmedlar virke, och gör det på ett sätt som ska främja våra medlemmar, säger Anders Bengtsson, ordförande i södra Värmland.

Digitala skogsägare

Mellanskog Värmlands störst växande medlemsgrupp är distansägare. Det innebär att ägaren inte alltid varken kan eller vill vara på plats där skogen växer, men ändå behöver vara säker på att skogen sköts på ett bra sätt.

– Vi har förvånansvärt många medlemmar i städer, säger Anders, och menar att det naturligtvis är viktigt att ta hand om dem på ett bra sätt, och att det här har blivit betydligt enklare. Idag är distansmedlemmarna mer delaktiga i sitt skogsägande än för bara några år sedan, mycket tack vare digitala lösningar.

Arbetet i skogen har också blivit mer digitalt. Det som förr var papper i pärmar har i mångt och mycket bytts ut till appar och system för datorer, surfplattor och telefoner. Vi får också veta att det på virkesterminalen i Kil installeras specialkameror som ska vara till hjälp när man vill gå från manuell mätning av virkeslass till fjärrmätning. Det förenklar arbetet och sparar mycket tid, samtidigt som resultatet blir minst lika bra.

Många skogsägare är kvinnor men få jobbar i branschen

Omkring 40 procent av svenska skogsägare är kvinnor, vilket faktiskt gör dem till den största gruppen kvinnliga företagare i landet. Men skogsindustrin är generellt en mansdominerad bransch, och detta upplever även Mellanskog.

– Sett till kompetensförsörjningsfrågor utbildas det alldeles för få tjänstemän till vår sektor idag, och framförallt för få kvinnor, menar Henrik. Här har vi kommit en bit genom att till exempel tänka på hur vi kommunicerar. Vi behöver generellt öka rekryteringsbasen och vi vill få många fler kvinnor att söka en skoglig yrkesbana.

Idag är också skogsmaskinerna utformade på ett sätt som inte har en ”normalman” som utgångspunkt, utan mycket går att ställa in för olika typer av människor – något som inte bara gynnar kvinnor, utan alla som jobbar med det här.

Skogen en del av klimatlösningen

När vi snart går in i 2019 har Mellanskog en ny affärsplan som bland annat handlar om att öka medlemsantalet för att kunna bli ännu starkare i debatten. Men en viktig del i strategin handlar också om klimatfrågor.

– Vi vill jobba för att det ska gå att få ut mer biobränsle ur skogen, säger Henrik. Vi ska också se över våra egna transporter.

– Klimatförändringarna är redan här och ställer till det även för vår bransch. Skogsbränder är självklart en sak som blev väldigt aktuellt den här sommaren. Ett annat problem är när vi får så pass varma vintrar att skogen inte fryser till – här behöver vi hitta sätt att arbeta som inte medför att vi kör sönder skogsmarken.

Symbiosen viktig

– Med vårt medlemskap i Paper Province vill vi i första hand kommunicera varifrån råvaran faktiskt kommer och därmed tillföra ytterligare en dimension i samtalen, säger Anders. Jag tror på samverkan mellan alla som ingår i skogsindustrins processer – symbiosen är viktig! Och vi ser fram emot att delta ännu mer i det lokala näringslivet.