Medlemsnyttan i fokus hos Paper Province

Företag som är aktiva medlemmar i Paper Province har inte bara ökad möjlighet att växa, de bidrar också till att utveckla sin bransch och skapa lyskraften som behövs för att säkra framtidens kompetens, öka takten inom hållbar innovation och attrahera nya företag till vår del av världen.

På Paper Province pratar vi ofta om medlemsnyttan. Vi ägs och drivs av drygt 120 medlemsföretag. Allt vi gör ska baseras på värden som vi skapar för och tillsammans med våra medlemsföretag.

Medlemsundersökning

Under 2021 gjorde vi en undersökning för att se vad medlemmarna tycker. Det blev tydligt att nyttan ser olika ut för olika medlemmar. Vissa är med för att påverka och driva hållbar utveckling. Andra för att sälja mer. Några för att synas bättre. Eller för att hålla sig a jour och utveckla sin kunskap. Somliga är med för att hitta ny kompetens. Eller för att vidga sitt kontaktnät. Vissa för att förverkliga en idé. Men de flesta ser ett värde i allt av ovanstående.

Aktiva upplever störst värde

Undersökningen visade också att medlemmar som är aktiva och engagerade är de som upplever störst värde.

– Ju mer engagemang du investerar i klustret, desto mer får du ut. Lite som att skaffa gymkort alltså. Musklerna kommer inte med medlemskapet utan beror på hur du använder det, säger Per Myhrén, projektledare, innovationsrådgivare och medlemsansvarig på Paper Province.

Hur kan medlemsföretag engagera sig?

– Dela med er av er kunskap. Företagens spetskunskap är en viktig ingrediens för lyckat klustrande. När vi får ta del av er kunskap, och vi delar med oss av vår, blir vi starka på riktigt. Alla har vi värdefull kunskap som kan utveckla och stärka branschen. Till exempel om processer, arbetssätt, innovation och mycket mer. Sätt att dela kunskap på kan vara genom artiklar, att föreläsa, delta i projekt, gå med i något av våra nätverk, bidra på träffar och workshoppar, eller varför inte som mentor för en student eller ett annat företag? Att berätta om Paper Province och sprida vidare kommunikation från oss internt i ert företag är också ett sätt.

– Öppna era dörrar om ni har kompetens, utrustning och teknik som kan användas av andra för innovation och utveckling. Om andra kan nyttja den kommer det att boosta såväl er som branschens innovationstakt. En annan väg kan vara att ta emot exjobbare, praktikanter eller studiebesök.

10 starka skäl att bli medlem

Omställning. Vi är klistret mellan företag, akademi, regioner, kommuner, politik och allmänhet, och alla behövs för att skapa förändring. Inom Paper Province matchar vi bra idéer med aktörer som kan
göra dem verkliga.

Samverkan. Det lönar sig att samverka. Forskning visar att företag som engagerar sig i klusterverksamhet har högre tillväxt än företag som inte gör det. Vi bjuder in medlemmar till projekt, nätverk och andra sammanhang som får oss att växa gemensamt.

Räckvidd. Vårt kontaktnät är mycket större än medlemsantalet. Det sträcker sig långt utanför klustret och Sverige. Våra kontakter blir era, och vice versa, vilket skapar stora sammanhang, synergier och affärer.

Kunskap. Tillsammans får vi koll på omvärlden och trenderna som påverkar oss. Såväl era som våra initiativ, utbildningar, event, kurser, nischade nätverk och projekt växlar upp vår samlade kunskap.

Attraktionskraft. Över 40 000 besökare på webben och 6 500 följare på sociala kanaler. Det är bara ett par exempel på hur Paper Province når ut med budskap om innovation, utveckling, karriär och hållbar omställning. Där pratar vi med talangerna, påverkarna, finansiärerna, idébärarna och kunderna. Som starkt team har vi förmågan att sticka ut och skapa den dynamiska magneteffekten som vi eftersträvar. Vi är bioekonomins Hollywood.

Inflytande. Vi tar samhället in i framtiden med hjälp av skogen och som medlem får du vara med och påverka hur den framtiden ska se ut. Hundratals röster är mycket starkare än en. Vi driver viktiga gemensamma frågor tillsammans.

Event och möten. Papermakers Night, Wood Talk, studentresor, klusterluncher, medlemsmöten, nätverksträffar och mycket mer. Vi skapar mötesplatser där du som medlem kan hämta kunskap och träffa personer för att kunna skapa betydelsefull förändring.

Goda råd är dyra? Nej inte alls. Inte för medlemmar i alla fall. Vi leder dig rätt inom exempelvis etablering, innovation, utveckling, finansiering och kommunikation. Använd oss som bollplank.

Dörröppnare. Konkurrenskraft, mötesplatser, kommunikation, nätverk och kunskap. Allt sammantaget ger oss ett större sammanhang som öppnar dörrar för nya samarbeten och affärer.

Delägarskap. Det är ni företag som tillsammans utgör föreningen samt formar dess mål och verksamhet. Ni är med och påverkar erbjudanden, samverkansformer, gemenskap, förmåner och forum. Varje år bjuds du som är medlem in till vår årsstämma där du påverkar besluten som formar klustret.

 

Image

Per Myhrén

Projektledare och medlemsansvarig

+46 (0)70 214 08 36

per.myhren@paperprovince.com