WTC Teknik

Konsulter inom processindustri

WTC Teknik är ett värmländskt konsultföretag med lång erfarenhet av arbete med processindustri inom olika branscher.

Papper och massa, livsmedel, energi och miljö är exempel på branscher som vi är verksamma inom.

Med våra specialkunskaper inom mekanik, automation och elteknik moderniserar vi befintliga anläggningar och leder nybyggnadsprojekt. Vi ansvarar för hela projekt eller arbetar med enskilda delar i projekt.

Vi arbetar med utredning, projektering, konstruktion, montagekontroll, programmering, tillverkning, idrifttagning och utbildning av driftpersonal.