WSP

Vi vill att alla tar sitt ansvar för morgondagen, för att våra samhällen ska kunna utvecklas på ett bra sätt.

Vårt motto är ¨FUTURE READY¨ Det innebär att skapa innovativa lösningar för framtidens utmaningar. Det inspirerar oss till att vara nyfikna, att agera lokalt och tänka globalt och lokalt.

Vår unika kompetens gör att vi kan delta i alla delar av samhällsutvecklingen. Från tidiga analyser och undersökningar till genomförande, underhåll och förvaltning

Det svenska bolaget är indelat i åtta affärsområden:

Advisory – Kvalificerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom näringslivs- och samhällsutveckling.

Bro & Vattenbyggnad – Spetskompetens inom broteknik, vattenbyggnad och hamnkonstruktion.

Byggprojektering – Projektering av byggnads- och anläggningskonstruktioner i alla skeden.

Environmental – Specialister inom mark och vatten, miljömanagement, byggnadsfysik, fastighetsutveckling, energi, akustik, brand och risk samt digitala tjänster.

Management – Projektledning och projektnära specialisttjänster.

Samhällsbyggnad – Bred inriktning inom transport- och infrastruktursektorn – från vägar och järnvägar till vattendistribution och telekom.

Systems – Rådgivning och projektering av installationer såsom el, tele, IT, VVS och automation i alla typer av fastighets-, infra- och industriprojekt.

Process – Konsulttjänster och avancerad rådgivning inom energi, process och provning.

Relaterade nyheter