WOUP

WOUP tar tillvara sidoströmmar som uppstår i olika produktionskedjor genom att omvandla material av trä och andra material till nya attraktiva design- och bygglösningar.

Fokus ligger på hållbarhet och konstnärliga värden för att möta olika aktörers behov och krav genom hela värdekedjan, från kund och brukare till producent och leverantörer. En sidoström som WOUP fokuserar på är den som uppstår inom industriell träkomponentstillverkningen, och mer specifikt tillverkning av KL-trä, där urtag för fönster och dörrar medför stora möjligheter för återbruk och upcycling.

Det som gör oss framgångsrika och ger oss möjlighet att bidra till den klimatomställningen är vår unika förmåga att skapa utveckling, upplevelse och mervärden tillsammans med andra genom att:

  • baserat på en existerande sidoström skapa och leverera helhetslösningar som ger samarbetsparten möjlighet att bidra till och accelerera klimatomställningen
  • skapa upplevelser och lösningar som sträcker sig bortom bara funktion

WOUPs samlade kompetens täcker hela värdekedjan från arkitektur och design till hantverk och produktion. Vår erfarenhet spänner över flera branscher och vi besitter spetskompetens inom arkitektur, design, hantverk samt projektledning. Genom vår erfarenhet, kompetens och affärsmodell bidrar vi till ett mer hållbart samhälle.