VSV Frakt AB

VSV Frakt är logistikföretaget för allt som har med skogen att göra. Vi kom till världen 1968 för att skogsindustrin behövde ett logistikföretag med rejäl kapacitet. Vi avverkar skog, fraktar rundvirke, markbereder, röjer, arbetar med biobränsle. Vårt dotterbolag Unite Logistics utför transporter av flis, spån, bark och sågade trävaror.

Företaget ägs av anslutna entreprenörer och åkare. 200 små och stora företag bildar tillsammans VSV, med totalt 600 medarbetare. Tillsammans kan vi erbjuda rejäla resurser av bilar, maskiner och genuin skogskompetens. Efter att ha växt tillsammans med våra kunder verkar vi idag över stora delar av landet. Omsättningen är nära en miljard kronor.

Vi har en vision som vi ska arbeta emot och som lyder: Värdeskapande Samverkan för Virkeslogistik

Den leder fram till vår affärsidé: VSV erbjuder och producerar effektiva logistiktjänster till kunder inom skogsbruk, skogsindustri och energiproduktion i Sverige och Norge. Genom att kombinera transporter och godsslag erbjuder vi hög kostnadseffektivitet och låg miljöpåverkan.

Vi stödjer våra leverantörsföretag genom gemensamma inköp, servicefunktioner och riskspridning.

Relaterade nyheter