Voith Paper

Voith Paper Technologies är en av värdens största leverantörer av maskiner, processystem och beklädnad till pappersindustrin. Leveranserna omfattar allt från enkla komponenter, service och ombyggnationer till kompletta processlösningar med anläggningar och maskiner för framställning av olika kvaliteter av papper och kartong.

Voith Fabrics Scandinavia utvecklar, producerar och marknadsför maskinbeklädnad för pappersindustrin som bidrar till en optimering av pappersmaskinernas effektivitet och ekonomi, alltid med målet att ge mervärde.

Voith Fabrics Scandinavia som en del av Voith Paper Technologies ger oss unika möjligheter till ett nära samarbete med Voith Paper när det gäller utveckling, applikationsarbete och inte minst möjligheterna till provkörningar på pilotmaskiner.

Voith Fabrics Scandinavia har en omfattande Teknisk Service-organisation som alltid är redo att ge all tänkbar support när det gäller direkta servicemätningar för att utföra omfattande analyser med målet att hitta lösningar och förekomma problem. Detta sker ofta i projektform.

Voith Fabrics Scandinavia har 360 personer anställda i Sverige och Norgem och består av tre operationella enheter: Voith Paper AB i Stockholm, Voith Paper AS i Tranby utanför Oslo och Voith Paper Service AB i Lessebo. Under 2004 har även ett regionalkontor i Karlstad öppnats.

Voith Paper Scandinavia representerar alla divisioner inom Voith Paper. I tillägg till att vara Voiths lokala representant i Sverige och Norge är det vår uppgift att bedriva effektiv service genom lokal reservdelshantering, utföra ombyggnationer på maskiner och processanläggningar samt bedriva högklassig valsslipning och valsreparationer.

Voith Paper har 70 anställda i Sverige och Norge.