Valmet AB (Karlstad)

VÄRLDSLEDANDE INOM MASSA- & PAPPER

Valmet är en global concern med ca 12 000 anställda. Ungefär 700 av dem jobbar i Karlstad. Vi utvecklar, säljer, tillverkar och levererar anläggningar, utrustning, processlösningar samt service och experthjälp till papperstillverkare, kemiska och mekaniska massabruk, samt fiberboard- och energiindustrin. Kunderna finns över hela världen. Vår anläggning ligger på Lamberget i Karlstad.

Till verksamheten i Karlstad hör också ett gjuteri med kapacitet att producera stora och tunga komponenter, främst till pappersindustrin och vindkraftsindustrin. I Karlstad har vi också fullskaliga, flexibla pilotanläggningar för fiber och mjukpapper, som både vi och våra kunder kan använda för att testa och verifiera ny teknik och nya processer.