Taigatech

Taigatech har utvecklat en unik teknik som på ett kostnads- och tidseffektivt sätt kan känna igen en stock med hjälp av artificiell intelligens, vilket möjliggör att man tillvaratar mer virke per sågad stock. 

Taigatech har utvecklat en igenkänningsteknik som fungerar ungefär som Face-ID på en Iphone, fast för stockar. Genom att läsa av ändytan av en stock kan den specifika stocken kännas igen bland tusentals andra. Tekniken kan liknas vid att spåra ett fingertryck, som i stockens fall kan kopplas till information om vart trädet har vuxit upp, dess längd, diameter och inre struktur.

Bolaget består av Antonio Butkovic, John Randelin, Christoffer Johnsson, Erik Dahl och Arvid Viktorsson från både Karlstads Universitet och Chalmers, men där alla nu studerar sina masters på Chalmers, samt Fredrik Kahl, professor i matematik och ledare för forskargruppen i datorseende vid Chalmers.

Relaterade nyheter