Sveaskog

Sveaskog äger mest skog i hela Sverige. Vi sköter skog på miljontals hektar. Och vi sköter den på ett hållbart sätt, så att kommande generationer ska ha samma nytta och glädje av den som vi har idag. Hela vår verksamhet genomsyras av den tanken.

Vi har flera hattar på vårt huvud. En är att skapa och leverera bra råvara till våra kunder. En annan är att skapa och leverera bra livsmiljöer för växter, djur och människor. För att klara det sistnämnda sparar vi vart femte träd, och vi sparar hela skogar. Allt för den biologiska mångfaldens skull.

Vår verksamhet skapar livskraftiga samhällen utanför storstäderna. I många mindre orter ger skogen både arbetstillfällen och framtidstro. Det bästa sättet för oss att bidra till samhällsutvecklingen är att fortsätta sköta vår skog. Det skapar jobb och välstånd i hela landet. Det skapar framgångsrika kunder. Det skapar ett bättre klimat. Det skapar utrymme för de vildvuxna skogarna. Det skapar ett starkt Sverige.

Vår mission: Växtkraft. För generationer.
För mer information, besök www.sveaskog.se

Relaterade nyheter