Sund Group

Sund Group är ett innovationsbolag som i över 25 år arbetat med forskning och utveckling av bioraffinaderiteknologier med bas i sulfitprocessen.

Sund Group har tagit fram en egen teknologiplattform med många innovativa processer som löst en rad problem. Som exempel kan nämnas att vår kemikalieåtervinning sker utan förbränning vilket innebär att processen är helt sluten och cirkulär. Detta i sin tur leder till att vi kan reducera utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar med upp till 99% jämfört med de system som fins på marknaden idag.

Utöver det har Sund Group tagit tillvara på sulfitprocessens potential vilket innebär att vi kan även använda trädets biomassa som bark, grot, löv, barr till och med stubbar för att framställa produkter. Det innebär att vi använder mer än 95% av den totala biomassan.

Vår expertis är engagemang för att skapa mervärde för våra kunder på en global marknad där vi kan skapa värde genom att erbjuda oberoende R&D-tjänster samt konsult- och ingenjörstjänster inom de områden som vi behärskar och där vår expertis ligger.