Sund Group

Sund Group är ett mångsidigt GreenTech-företag och en leverantör av banbrytande sulfitbaserade bioraffinaderilösningar.

Sund Group har tagit fram en lösningsplattform som bygger på sulfitprocesser. Den gör det möjligt att producera hållbara, förnybara och fossilfria produkter. Plattformen har löst många olika problem. Den har bland annat kraftigt reducerat utsläpp vid kemikalieåtervinning genom att skapa en process som är fri från förbränning, helt sluten och cirkulär. Det innebär att utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar har kunna reduceras med upp till 99 procent jämfört med andra system som finns på marknaden idag.

Sund Group erbjuder tjänster inom forskning och utveckling, teknik och service för kunder.

Vi arbetar med teknik inom följande områden:

  • Skog
  • Bioraffinaderi
  • Återvinning
  • Licensiering