Sund Group

Sund Group är ett mångsidigt GreenTech-företag och en leverantör av banbrytande sulfitbaserade bioraffinaderilösningar.

Genom vår plattform baserad på sulfitprocesser kan man producera hållbara, förnybara och fossilfria produkter som är redo att ersätta motsvarande fossila produkter.

Plattformen kan bland annat reducera utsläpp vid kemikalieåtervinning genom att skapa en process som är fri från förbränning, helt sluten och cirkulär. Vilket har kunnat reducera utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar med upp till 99 procent jämfört med andra system som finns på marknaden idag.

Utöver miljöpåverkan minskar vår plattform energiförbrukningen och ökar produktionen på ett hållbart sätt.

Våra tjänster

Sund Group erbjuder tjänster inom forskning och utveckling, teknik och service för kunder.

Vi arbetar med teknik inom följande områden:

  • Skog
  • Bioraffinaderi
  • Återvinning
  • Licensiering