Stora Enso Skoghalls Bruk

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och våra aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R).

Våra fiberbaserade material är förnybara, återvinningsbara och fossilfria. Våra lösningar erbjuder koldioxidsnåla alternativ till produkter baserade på icke förnybara resurser. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon.

Skoghalls bruk

Stora Enso Skoghalls Bruk är en av världens största tillverkare av vätskekartong. Vi utvecklar och producerar vätskekartong till förpackningar för bland annat juice och mjölk samt kartong till förpackningar för torra livsmedel. Vi har cirka 700 anställda och exporterar ungefär 90 % av produktionen.

Bruket är ett integrerat kartongbruk där en stor del av massan som används vid framställningen av kartongen tillverkas på plats. Här finns två massafabriker, en för sulfat/kemisk massa och en för CTMP/mekanisk massa, som båda baseras på barrved. Därutöver köps kortfibrig lövvedsmassa för kartongens ytskikt. Produktionen sker på två stora kartongmaskiner: KM7 och KM8. Den senare togs i drift 1996 och är en av världens största kartongmaskiner. Produktionskapaciteten är cirka 875 000 ton per år.

Relaterade nyheter