Stora Enso Gruvöns Sågverk

På Gruvöns sågverk tillverkas hållbara träprodukter av den förnybara råvaran skogen. Sågverket finns i den värmländska orten Grums, cirka två mil väster om Karlstad. Den årliga produktionskapaciteten är 350 000 m3 sågade trävaror och 100 000 ton pellets. Det finns cirka 150 medarbetare på sågverket.

2019 invigdes produktionslinjen för korslimmat trä (CLT). Anläggningen är en av Europas största och mest moderna produktionslinjer för CLT, som är ett av framtidens hållbara byggmaterial. Gruvöns sågverk kommer att ha en årlig kapacitet på 100 000 m3 korslimmat trä när produktionslinjen är i full drift.

OM STORA ENSO:

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder.

Här tillverkas hållbara träprodukter

Sågverket rekryterar

Relaterade nyheter