Semcon Sweden AB

ETT GLOBALT TEKNIKUTVECKLINGSFÖRETAG

Semcon är ett globalt teknikutvecklingsföretag verksamt inom områdena produktutveckling och teknikinformation. Koncernen har verksamhet på fler än 45 platser över tre kontinenter med cirka 3 000 medarbetare med lång och djup erfarenhet från många olika teknikintensiva branscher.

Semcon hjälper företag inom utvecklingsintensiva branscher att ta fram produkter som ökar försäljningen och stärker konkurrenskraften. Detta sker både genom enskilda uppdrag och projekt där specifika team skapas för att arbeta fram innovativa lösningar för hela produktutvecklingskedjan, från behovsstudier till färdig produkt.

I Karlstad är vi 30 medarbetare som strävar efter att göra din tillvaro så enkel och smidig som möjligt. Verksamheten i Karlstad är i huvudsak inriktad på produkt-/produktionsutveckling, mekanisk konstruktion, el och automation, hydraulik samt projektledning (XLPM).

Vi drivs av en vilja att utveckla idéer och produkter som ger dig, mig och alla andra människor ett bättre och enklare liv. En sporre som gör att vi kan gå till jobbet med lätta steg varje morgon. Oavsett om vi bor i Karlstad eller Kuala Lumpur.

Företaget grundades 1980
Etablerades i Karlstad 1997

Semcon erbjuder expertis utmed hela produktkedjan.