Richter Life Science

Richter Life Science (RLS) är ett teknikföretag djupt rotat i modern biologi.

Med patent och kunskap inom affärsområden som bioteknik, medicinteknik, diagnostik, matindustri, skogsindustri, förnybara biomaterial och bioraffinaderier, har RLS möjlighet att ta fram revolutionerande lösningar för medicinska, industriella och samhälleliga behov.