Richter Life Science

Richter Life Science är ett teknikföretag djupt rotat i modern biologi. Med patent och kunskap inom affärsområden som bioteknik, medicinteknik, diagnostik, matindustri, skogsindustri, förnybara biomaterial och bioraffinaderier, har vi möjlighet att ta fram revolutionerande lösningar för medicinska, industriella och samhälleliga behov.

Richter Life Sciences teknik, Optotracing™ sensing technology, bygger på att använda sensorer med ljussignaler för analysera olika sockerarter i biomassa på mikronivå. Inom det bioekonomiska området används tekniken exempelvis för att kunna identifiera och återvinna lignin och cellulosa från trä och andra växter, förbättra produktionsprocesser och skapa nya material.

Relaterade nyheter