Q-Maskin AB

Teknikkonsult med inriktning på ombyggnader, problemlösningar och optimering av pappersmaskiner.

Några specialiteter är:

  • Att i samarbetet med produktion och anläggingsavdelningar jobba med optimering av spetsframföring. Levererar då både utredning och förändringsförslag likväl som ombyggnader (montage) och hårdvara.
  • Att ta fram ny CAD dokumentation på befintliga maskiner baserade på befintliga ritningsunderlag i pappers eller CAD format samt på manuella mätingar och laserskanning.