Promiko

Promiko är experter på miljöbiotekniska processer. De har bland annat världsunik spetskompetens när det gäller teknik för omvandling av organiskt avfall och avloppsvatten till värdefulla, förnybara råvaror i form av biopolymerer.

Promiko startades 2017 av Alan Werker och Simon Bengtsson som tillsammans har mer än 40 års erfarenhet av biologisk vattenrening och bioteknisk resursomvandling.

Företaget arbetar med nya och innovativa tekniker, från konceptutveckling i laboratorieskala till integrering och optimering av ny teknik i befintliga anläggningar. De drivs av en övertygelse om att dagens utmaningar kräver nya tekniska lösningar.

Alan Werker och Simon Bengtsson utför arbete i Sverige och utomlands och erbjuder tjänster i form av utredningar, rådgivning, optimering, tester och analyser med anknytning till biologisk vattenrening och bioteknisk resursomvandling.

Relaterade nyheter