Projectline bygger på erfarenhet och samverkan!

Konsultföretag Projectline drivs i samverkan mellan enskilda partners som insett värdet av att samverka. Deras gemensamma nämnare är den långa arbetslivserfarenheten och deras väluppbyggda kundkrets.

Företaget grundades 2014 av Jan Hartman och Carl-Magnus Olesen med ambitionen att bygga ett bolag med tydligt fokus på erbjudandet av seniora ledare och specialister – något man ansåg saknades på marknaden.

Projectline bedriver idag verksamhet på nationell och internationell nivå och fokuserar på företagsledning, verksamhetsutveckling samt styrelseuppdrag och mentorskap inom svensk basindustri samt it- och telekombranschen.

I början av 2022 inleddes samarbete med Sevenco som, liksom Projectline, endast arbetar med handplockade, seniora konsulter med erfarenhet från höga chefsbefattningar. Samarbetet innebär en kompetensbreddning och en ökad geografisk bredd för bolagen som har större möjligheter att ta bredare skräddarsydda uppdrag.