Preventex

Preventex AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster när det gäller hantering av brandfarliga och explosiva varor. Detta för att öka säkerheten hos verksamhetsutövaren och det sker alltid med fokus på personen som dagligen arbetar med den brandfarliga varan. Kunderna finns inom olika branscher, exempelvis maskin- och komponenttillverkning, papper och massa samt energi.

Jan Hill

När man hanterar en brandfarlig vara finns det alltid en risk. Den brandfarliga varan kan till exempel vara gas, vätska eller damm. Om den brandfarliga varan blandar sig med syre kan den i kontakt med värme (energi) orsaka en brand eller explosion med förödande konsekvenser för verksamheten. Preventex arbetar med att förebygga denna typ av olyckor.

Flera av Preventex kunder är medlemmar i Paper Province, såsom konsultbolag samt producenter av papper, kartong, massa och maskineri.

Jan Hill är grundare och ägare till Preventex AB och har en lång erfarenhet gällande rådgivning inom området och har jobbat med många olika typer av verksamheter. Bland annat kan du få hjälp med besiktningar, utredningar, utbildning, inventeringar, rådgivning, och dokumentation. Läs mer på preventex.se

Relaterade nyheter