Potter Clarkson AB

Potter Clarkson är en av Europas ledande immaterialrättsbyråer. Vi hjälper våra kunder att skapa värde genom innovation.

Vi erbjuder tjänster inom alla områden av immaterialrätten – såsom varumärkesskydd, mönster, avtal, patent och skydd av företagshemligheter. Med vårt mycket höga antal auktoriserade patentombud, inte minst inom Life Science & kemi-området, är vi redo att hjälpa dig som kund och målet är alltid att på bästa sätt ta till vara dina intressen och stötta din affär.

Med vår expertis, erfarenhet och tydliga visioner vägleder vi dig genom den komplexitet som immateriella rättigheter för företag innebär. Som konsulter och experter inom immaterialrätt hjälper vi dig att förstå, skapa, skydda och försvara det kommersiella värdet av dina innovationer var som helst i världen. 

Louise Tottie, patentombud.