Polynex

Polynex utvecklar teknik för att producera en förnybar och nedbrytbar biopolymer, PHA, av slam och andra avfallsprodukter från industri och samhälle. Vår ambition är att skala upp vår teknik och göra det möjligt för en stor mängd industri- och avloppsanläggningar att producera miljövänlig plast i framtiden.

Jobbar mot skogsindustrin

Produktion av PHA baseras på sockerrika avfallsströmmar. Socker finns i alla växtdelar och återfinns i avlopps- och avfallsströmmar från jordbruks-, livsmedels- och, som i Polynex fall; skogsindustrin.

Konventionell vattenrening syftar till att bryta ner avloppsvattnets organiska innehåll till koldioxid och vatten. Vi vill istället bygga förnybara polymerer och därmed skapa större nytta, både ekonomiskt och miljömässigt.

Naturligt nedbrytbart

Polyhydroxyalkanoater (PHA) är ett samlingsnamn på en grupp polymerer som både är biobaserade och biologiskt nedbrytbara och som kan användas i många olika tillämpningar.

PHA kan användas i en mängd olika applikationer inom livsmedels- och förpackningsindustrin, men också inom medicinteknisk industri och i textilindustrin med mera. Materialets naturliga nedbrytbarhet gör att det är särskilt intressant i applikationer där det är svårt att säkerställa fullständig återvinning.

Relaterade nyheter