POJI

På POJI arbetar vi löpande med metoduveckling för att digitalisera konstruktionsberäkningar anpassade för det industriella träbyggandet. Detta för att förenkla och effektivisera dimensionering av trähus. En effekt av detta är bättre nyttjande av material i stomme.

Vi är ett litet och snabbfotat ingenjörsföretag som i samråd med våra kunder har utvecklat en beräkningsprocess som spar tid och ökar leveranssäkerheten vid industriellt modulbyggande. Vi arbetar också med konstruktionslösningar inom andra områden och kan ta ett projekt hela vägen från idé till färdig produkt. Vi levererar hållfasthetsberäkningar, tillverkningsritningar, manual, riskbedömning och CE-dokumentation.

Vi har gedigen erfarenhet från många branscher, men är samtidigt inte större än att vi hela tiden finns tillgängliga för en dialog med dig som kund och samarbetspartner.

Relaterade nyheter