Nykvist Skogs AB

ETT LITET FÖRETAG MED KAPACITET SOM DE STORA JÄTTARNA

Nykvist Skogs AB är ett skogsföretag som sysslar med virkeshandel, avverkning och heltäckande skogsvård. I bagaget har de 40 års erfarenhet.

Virkeshandel: Eftersom de är fristående och inte tillör någon koncern kan de förhandla direkt med massa- och sågverksindustrin.

Avverkning: De ser till att gallringarna blir lönande och att det ser vackert ut när de lämnar skogen. De har två egna gallringsskördare (Rottne H8)  och en skotare (John Deere 810). Företaget är nästan ensamma om att ha små maskiner i gallring. Ett önskemål från deras skogsägare och resultatet i gallringarna talar sitt tydliga språk.

Skogsvård: röjning, markberedning, inköp av plantor, plantsättning med mera.

Kort sagt hjälper Nykvist Skogs AB sina kunder med allt som har med skogen att göra. Från att skogen är redo att avverkas tills virket når skogsindustrin och pengarna hamnar i kundens plånbok.

 

Relaterade nyheter