Nordre

Nordre Engineering är företaget som erbjuder radiobaserade nätverk till positionering för större typer av anläggningar.  Positioneringssystemet kan liknas vid GPS fast för inomhusbruk.

Med hjälp av ett trådlöst nätverk med tillhörande antenner och mottagare kan systemets servrar räkna ut exakt var olika enheter befinner sig hela tiden. Det innebär ett mer effektivt flöde. Största fördelen har kunder med logistikoperationer som innefattar fler än fyra olika enheter eller har en mix av teknik och personal på samma yta.

Överblickar processer

Systemet håller reda på var de uppkopplade enheterna är och när du som kund har den informationen kan du börja styra processen och leta efter förbättringar i den. Det ger kunden möjlighet att överblicka processer vid en given tidpunkt som i vanliga fall är omöjliga att övervaka i sin helhet. Det går till exempel att jämföra med de system som används föra att planera linjetrafik i städer.

Nordre har ett samarbete med estniska företaget Eliko och bland andra SKF i Göteborg har använt systemet. Grundare av Nordre är Andreas Niklasson som är affärsutvecklare i partnerskapet med Eliko.

Relaterade nyheter