MOPSsys AB

MOPSsys leverarar programvara och kringliggande tjänster till papper- och massaindustrin för bland annat lagring, uppföljning, visualisering, beslutsunderlag och analys av process- och kvalitetsdata.

MOPSsys har lång erfarenhet av att samarbeta, utforska nya möjligheter och bidra med värde inom papper- och massaindustrin i Sverige och Europa. Deras produkt är flexibel i att kunna innefatta nya produktionsavsnitt och produkter i olika skala för att kunna stötta nya innovationer.