Moelven Notnäs Ransby AB

Moelven Notnäs Ransby AB levererar trävaror av gran och furu från Sverige.

Fakta om Notnäs Ransby:

  • Sågade trävaror från Torsby, Sverige
  • 225.000 m3 – gran och furu (65/ 35)
  • Normaltimmer >18cm i diameter
  • Kammar-, och vandringstorkar med torkning ner 10 % (± 2 %)
  • Kamerasortering
  • Hållfasthetssorterat
  • Skandinaviska marknaden och export

Moelvens sågverk och marknad

Produkterna från Moelvens sågverk är huvudsakligen sågade trävaror och komponenter. Köparna av sågade trävaror är huvudsakligen industrikunder som använder produkterna i egen tillverkning. De huvudsakliga industrikunderna är hyvlerier, limträfabriker, fönstertillverkare, golvproducenter och emballagetillverkare.

Ungefär hälften av produktionen levereras i Skandinavien, men viktiga exportländer är också i Storbritannien, Holland, Tyskland, Frankrike, Belgien, Italien, Spanien, Japan och Nord-Afrika.