Moelven Notnäs Ransby AB

Moelven Notnäs Ransby AB levererar trävaror av gran och furu från Sverige. Bolaget har två anläggningar: Notnäs och Ransby.

Fakta om Moelven Notnäs Ransby:

  • Sågade trävaror från Torsby och Sysslebäck i Sverige
  • Två produktionsanläggningar: en i Notnäs och en i Ransby
  • 300.000 m3sv Gran och Tall ca 65/35 %
  • Normaltimmer >18cm i diameter
  • Kammar-, och vandringstorkar med torkning ner 10 % (± 2 %)
  • Kamerasortering
  • Hållfasthetssorterat
  • Skandinaviska marknaden och export

Moelvens sågverk och marknad

Produkterna från Moelvens sågverk är huvudsakligen sågade trävaror och komponenter. Köparna av sågade trävaror är huvudsakligen industrikunder som använder produkterna i egen tillverkning. De huvudsakliga industrikunderna är hyvlerier, limträfabriker, fönstertillverkare, golvproducenter och emballagetillverkare.

Ungefär hälften av produktionen levereras i Skandinavien, men viktiga exportländer är också i Storbritannien, Holland, Tyskland, Frankrike, Belgien, Italien, Spanien, Japan och Nord-Afrika.

Anläggningen i Ransby i Sysslebäck är en av två; den andra ligger i Notnäs i Torsby kommun.

Relaterade nyheter