LIXEA

Lixeas vision är att revolutionera användningen av biomassa genom en ny fraktioneringsprocess och leda vägen till ett hållbarare produktionssamhälle.

Lixea grundades 2017 som en Imperial College London spin-off av Dr Florence Gschwend, professor Jason Hallett och Dr Agi Brandt-Talbot. Lixea har idag, fyra år senare, 11 anställda, fördelat på flera länder, med majoriteten av de anställda i Sverige och England.

Produktion av cellulosa och lignin

Vår första produkt är Dendronic-processen som använder träavfall, jordbruksprodukter och hållbart odlad biomassa för att producera cellulosa och lignin. Processen använder flytande salt som fraktioneringskemikalie och själva processen i sig är ett energieffektivare och billigare sätt att separera de olika komponenterna, än de traditionella metoder som används idag.

Cirkulär bioekonomi

Lixea fokuserar på att generera intäktsströmmar från organiska material som annars skulle blivit avfall, något som är gynnsamt både ekonomiskt och ekologiskt. Teamet tror att Dendronic-tekniken har potential att verka inom många olika marknader och bli en plattform som möjliggör implementering av en verklig cirkulär bioekonomi.

Relaterade nyheter