RISE LignoCity

RISE LignoDemo, eller LignoCity som anläggningen kallas, kan ta fram lignin i tonskala enligt LignoBoost-konceptet. LignoCity omfattar även utrustning för att skräddarsy lignin, torkning av biomassa, infrastruktur för att hjälpa start ups att skala upp samt så finns snart även utrustning för luktreducering av lignin.

Lignin med hög kvalitet tas fram på anläggningen, oftast i uppdrag av kunder som vill utvärdera lignin från eget svartlut eller utveckla produkter med lignin som ingående råvara. Det är möjligt att utföra storskalig produkt- och processutveckling på anläggningen.

Demonstrationsanläggningen kan med full bemanning producera upp till 4 000 ton lignin per år.

LignoBoost

LignoBoost är en teknik, för uttag av högkvalitativt lignin från ett sulfatmassabruk, idag är det den kommersiellt tillgängliga metoden att fälla ut kraftlignin ur svartlut. LignoBoost-processen ger möjligheter till kapacitetsökning vid massabruket till lägre kostnad än utbyggnad av en begränsande sodapanna. Lönsamheten förbättras ytterligare om ligninet kan utnyttjas som ersättning för eldningsolja eller naturgas i till exempel massabrukens mesaugnar samt som råvara för produktion av värdefulla produkter, som till exempel kolfibrer.

Vi erbjuder

Startup- och mindre företag kan skala upp sin idé inom LignoCitys pilotyta. Infrastruktur och nätverk finns på plats för att du som entreprenör skall kunna fokusera på din idé.

  • Möjligheter finns till samarbetsprojekt där svartlut utvärderas för LignoBoost-processen eller andra koncept där lignin separeras från svartlut (till exempel med hjälp av membranfiltrering, centrifugering etc. i demoskala).
  • Möjligheter till samarbetsprojekt där vi tillsammans utvecklar användning av lignin i olika produkter
  • Produktion av lignin för leverans till er enligt avtal
  • Modellering av din massafabrik – material, Na/S, energi och vatten balansen – inklusive en teknoekonomisk bedömning för att integrera LignoBoost konceptet i ditt massabruk.
  • Processutveckling för att förbättra dina bioraffinaderimöjligheter.
  • FoU-projekt skräddarsydda för dina ändamål.
  • Torkning av biomassa i “Superheated steam dryer” – pilottork.