LBC Frakt

Vi transporterar allt. Det är ingen överdrift.

LBC Frakt transporterar allt slags gods och material både lokalt, nationellt och internationellt. Vänd dig till oss för såväl specialtransporter som frakt av ömtåligt eller farligt gods. Vi är med i OnRoad som är ett nätverk av svenska styckegodstransportörer och kan göra upplägg för dig som regelbundet behöver skicka gods långa sträckor. I Värmland har vi daglig distribution och om du behöver lagerplats kan du hyra det på vår terminal på Örsholmen.

Din partner för underhåll och entreprenad

LBC Frakt utför alla slags bygg- och anläggningstransporter. Vi hyr ut och tömmer containrar och flak och tar hand om byggavfall som sorteras på våra miljöstationer. Du kan ta hjälp av oss för höga och tunga lyft och grävmaskinsarbeten. I fordonsparken finns även maskiner för snöröjning, halkbekämpning och sopning av vägar. Inget uppdrag är för stort eller för litet.

Olika slags berg- och jordprodukter

Hos oss kan du köpa material för underhåll av vägar, matjord för anläggning av gräsmattor och bergkross som stenmjöl och makadam. De här produkterna tas fram i våra egna lokala täkter.

Relaterade nyheter