Klara Byggsystem

Klara Byggsystem tillverkar en bygglösning av trä för husgrunder som är snabb att anlägga. 

Företaget har tagit fram den så kallade Klaragrunden – en cementfri grundläggning. Det är en beprövad och bevisat god metod att uppföra byggnader på. Genom innovativ och patenterad teknik tillsammans med industriell prefabricering bidrar de till ett mer effektivt och hållbart byggande.

– Klaragrunden bygger på samma princip som traditionella, men vi har bytt ut betong mot KL-trä som tillåter en prefabricerad tillverkning med lägre klimatpåverkan, säger Lars Guttorp, medgrundare och vd på Klara Byggsystem.

Klaragrunden kan dessutom anläggas på en enda dag och möjliggör stora besparingar i arbetstid i resten av byggnationen.