Kiwa Sweden AB

I Karlstad och Örebro är vi 48 medarbetare för att på bästa sätt kunna tillmötesgå våra uppdragivares önskemål i form av service och partnerskap.

Kiwa i Sverige

Kiwa i Sverige består av fyra olika bolag:

  • Kiwa Sweden AB
  • Kiwa Technical Consulting AB
  • Kiwa Nuclear AB
  • Kiwa Certification AB

Kiwabolagen erbjuder tjänster inom besiktning, provning, teknisk konsultation och utbildning.

Kiwa Certification är ett komplett certifieringsbolag som utfärdar certifieringar inom lantbruk, livsmedels- och byggbranschen. Tillsammans har Kiwabolagen runt 800 medarbetare i Sverige som arbetar på våra kontor runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Kiwa i världen

Kiwa är ett av världens 20 största TIC-företag (Testing, Inspection, Certification). Genom våra tjänster skapar vi förtroende för våra kunders produkter, anläggningar, processer, system och anställda.

Kiwas verksamhet berör många branscher – allt ifrån byggnadsindustri och energiförsörjning till processindustri, fastigheter och jordbruk.

Vi bidrar till ökad säkerhet både inom industrin och i samhället.

Kiwa har fler än 10 000 anställda i över 35 länder i världen, främst i Europa, Asien, Latinamerika och Oceanien.