Karlstads Energi

Karlstads Energi AB är ett kommunägt bolag som levererar fjärrvärme, el och återvinningstjänster. Bolaget ägs av Karlstads kommun.

Karlstads Energi AB levererar årligen runt 600 GWh värme till sina cirka 4 200 fjärrvärmekunder i Karlstad. Bolaget säljer också värme till Hammarö Energi. Karlstads Energis huvudanläggning är Hedenverket i Karlstad där även huvudkontoret ligger. Under hösten 2014 tog Karlstads Energi sitt senaste fliseldade kraftvärmeverk i drift, den största investeringen någonsin inom Karlstads kommunkoncern. Karlstads Energi levererar även el till cirka 40 000 elkunder runt om i Sverige.

Relaterade nyheter