JL Kemi

JL Kemi AB – ett svenskt forsknings- och utvecklingsföretag inom specialkemi, med fokus på utveckling och framtagning av kostnadseffektiva, luktfria, miljövänliga, i naturen biologiskt nedbrytbara kemiska produkter, samtliga utan att innehålla några klassificerade farliga kemikalier (enligt ECHA/REACH bekämpningsmedelsregister)

Produktteknologin är baserad på cellulosa från giftfritt växtavfall som anpassas till efterfrågad funktion och applikation.

JL Kemi AB besitter unik kompetens avseende cellulosa och erbjuder en modifierad carboxy cellulosa – Bio-Eco® – som kan anpassas till olika produktapplikationer.

Produkterna riktar sig främst till företag med behov av effektiva, men ofarliga klassificerade kemikalier (ECHA/REACH), avseende rengöringsmedel respektive impregneringsmedel. Den största och kanske viktigaste målgruppen för bolagets rengöringsprodukter, utgörs av grossister och återförsäljare med verksamhet inom konsument- respekektive industriförnödenheter.